Sleutelcontract HUS Walking bass

Sleutelcontract Hondenuitlaatservice Walking bass

 

Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel.

Hondenuitlaatservice Walking bass verklaart hierbij dat hij de sleutel van:

 

Dhr./mevr. : ______________________________________________

Adres: __________________________________________________

 Niet zal dupliceren.

 Zorgvuldig zal bewaren.

 Niet zal voorzien van een adres.

 Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de hond(en).

 Direct zal teruggeven indien de eigenaar hierom vraagt; daarbij zal dit contract direct beëindigd worden.

 Bij verlies of diefstal van de huissleutel de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte zal stellen.

 Hondenuitlaatservice Walking bass  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van verlies of diefstal .

 

Naam: __________________________________________________

Handtekening Eigenaar:____________________________________

 

Naam: Richard Lepelaar

Handtekening HUS Walking bass______________________________

 

Plaats: ______________________________

Datum: _____________________________

Walking bass  IBAN NL90ABNA0890649642        K.v.K 65746600        BTW nr NL175672842B01


Walking Bass

Zoek op mijn site