Algemene voorwaarden hondenuitlaatservice

Entingen en gedrag

 • Uw hond dient gezond te zijn.
 • Uw hond dient zijn jaarlijkse (Cocktail, Weil, Parvo)entingen te hebben gehad (stempels in paspoort).
 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen, teken, vlooien en wormen.
 • Zieke en loopse honden kunnen helaas niet mee in groepsverband, u dient besmetting en loopsheid z.s.m. te melden.
 • Uw hond dient sociaal vaardig te zijn naar honden en mensen toe.
 • Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando’s. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de hond aan de riem blijven tijdens de wandeling.
 • U wordt geadviseerd uw hond na het lopen te laten eten of anders minimaal 2 uur voor de wandeling i.v.m. kans op maagtorsie bij sommige rassen.
 • U wordt gevraagd allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. door te nemen tijdens het intake gesprek.

Schade/ aansprakelijkheid

 • Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA verzekering.
 • U blijft aansprakelijk (volgens de wet)voor schade aangericht door uw hond aan derden.
 • Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt niet onder de aansprakelijkheid van de uitlaatservice.
 • In losloopgebieden zal uw hond, bij redelijke inschatting van risico’s, losgelaten worden. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op uw hond. Daarbij ben ik niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van uw hond.

Lengte wandeling en weeralarm

 • De uitlaatservice loopt met uw hond op afgesproken tijden.
 • De uitlaatservice loopt minimaal 90 minuten met uw hond , individueel of in een groepje van maximaal 4 honden .
 • De uitlaatservice handelt naar eigen inzicht en behoudt zich het recht om, indien nodig, met uw hond naar een dierenarts te gaan.
 • Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond
 • Bij weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen en samen met de eigenaar naar een oplossing gekeken.

Afzeggen en opzeggen

 • U dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van tevoren af te bellen.
 • U heeft het recht te allen tijde op te zeggen.
 • De uitlaatservice heeft het recht te allen tijde op te zeggen.
 • De uitlaatservice heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van:
  • Prive/ familie omstandigheden.
  • Weeralarm of extreme gladheid.

 


Walking Bass

Zoek op mijn site